Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino - Posodobljena izdaja, november 2020 [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - Revised edition November 2020. Slovenian version]

Dimitrova, Elena, Lavenir, Marie-Laure, McMahon, Paul, Mūrniece, Baiba, Musso, Stefano Francesco, Nagy, Gergely, Rauhut, Christoph, Rourke, Grellan D., Sciacchitano, Erminia and Selfslagh, Bénédicte (2020) Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino - Posodobljena izdaja, november 2020 [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - Revised edition November 2020. Slovenian version]. Manual. ICOMOS & ICOMOS Slovenia, Charenton-le-Pont, France & Ljubljana, Slovenia, 84p. European Quality Principles, Slovenian. ISBN 978-961-94851-2-5. [Book]

[img]
Preview
PDF
EU_Nacela_Kakovosti_Web.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (5MB) | Preview

Abstract (in English)

This Quality Principles document stems from the work of an expert group assembled by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), under the mandate of the European Commission and in the framework of the European Union (EU) Flagship Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018, “Cherishing heritage: developing quality standards for EU-funded projects that have the potential to impact on cultural heritage”. The main objective of the document is to provide guidance on quality principles for all stakeholders directly or indirectly engaged in EU-funded interventions that could impact on cultural heritage, mainly built heritage and cultural landscapes. Stakeholders cover European institutions, managing authorities, international organisations, civil society and local communities, the private sector, and experts. The document focuses on the core issue of quality, providing a summary of key concepts, international charters, European and international conventions and standards as well as changes in understanding and practice of heritage conservation. Environmental, cultural, social and economic benefits resulting from the application of quality principles are outlined. Given that the recognition of cultural heritage as a common good and responsibility is a precondition of quality, it is proposed to adopt quality measures through raising awareness and by strengthening the implementation of conservation principles and standards at every stage of the cycle, from programming to evaluation. The document recognises the need to develop capacity throughout the wide range of stakeholders involved. Principal areas are noted, related to programming, design, implementation, governance, risk assessment, research, education and training. Key research outcomes and specific recommendations are presented with each topic. The main recommendations can be summarised as shown on the following table. A set of Selection Criteria is proposed at the end of the document, as a tool for decision makers to assess the quality of projects with potential impact on cultural heritage. This revised edition of the Quality Principles document has benefited from additional feedback received from partners and stakeholders, in particular following expert meetings held during the Romanian and German EU Presidencies. ICOMOS hopes that the Quality Principles and Selection Criteria will be used by the EU institutions, Member States and others and is committed to support such efforts.

Ta dokument z naslovom Načela kakovosti je rezultat dela strokovne skupine, ki jo je sestavil Med-narodni svet za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) po pooblastilu Evropske komisije in v okviru vodilne pobude Evropske unije (EU) v evropskem letu kulturne dediščine 2018 z naslovom “Cenimo dediščino: razvoj standardov kakovosti za projekte, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino”. Glavni cilj dokumenta je zagotoviti smernice o na- čelih kakovosti vsem deležnikom, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s posegi, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino. Ti deležniki so evropske institucije, organi upravljanja, mednarodne organizacije, civilna družba in lokalne skupnosti, zasebni sektor ter strokovnjaki. Dokument se osredotoča na osrednje vprašanje kakovosti in vsebuje povzetek ključnih konceptov, mednarodnih listin, evropskih in mednarodnih konvencij ter standardov in sprememb v razumevanju in praksi ohranjanja dediščine. Opisane so okoljske, kulturne, družbene in gospodarske koristi, ki izhajajo iz uporabe načel kakovosti. Ker je priznavanje kulturne dediščine kot skupne- ga dobra in odgovornosti predpogoj za kakovost, se predlaga sprejetje ukrepov za kakovost z ozaveščanjem in krepitvijo izvajanja načel in standardov ohranjanja v vseh fazah cikla, od programiranja do ocenjevanja. V dokumentu je prepoznana potreba po razvoju zmogljivosti v širokem krogu sodelujočih deležnikov. Opisana so glavna področja, povezana z načrtovanjem, zasnovo, izvajanjem, vodenjem, oceno tveganja, raziskavami, izobraževanjem in usposabljanjem. Pri vsaki temi so predstavljeni ključni rezultati raziskav in posebna priporočila. Glavna priporočila so povzeta v naslednji preglednici. Na koncu dokumenta je predlagana vrsta izbirnih meril, ki jih nosilci odločanja lahko uporabijo za ocenjevanje kakovosti projektov z morebitnim vplivom na kulturno dediščino. Posodobljena izdaja dokumenta Načela kakovosti temelji na dodatnih povratnih informacijah, ki smo jih prejeli od partnerjev in deležnikov, zlasti po strokovnih srečanjih, organiziranih med romunskim in nemškim predsedovanjem EU. ICOMOS upa, da bodo Načela kakovosti in merila za izbor uporabljale institucije EU, države članice in drugi, ter se zavezuje, da bo podpiral takšna prizadevanja.

Item Type: Book (Manual)
Authors:
Authors
Email
Dimitrova, Elena
UNSPECIFIED
Lavenir, Marie-Laure
UNSPECIFIED
McMahon, Paul
UNSPECIFIED
Mūrniece, Baiba
UNSPECIFIED
Musso, Stefano Francesco
UNSPECIFIED
Nagy, Gergely
UNSPECIFIED
Rauhut, Christoph
UNSPECIFIED
Rourke, Grellan D.
UNSPECIFIED
Sciacchitano, Erminia
UNSPECIFIED
Selfslagh, Bénédicte
UNSPECIFIED
Editors:
Editors
Email
Ifko, Sonja
UNSPECIFIED
Jurgec Gurnick, Nataša
UNSPECIFIED
Režek Kambič, Marija
UNSPECIFIED
Fritz, Monika
UNSPECIFIED
Praper, Borut
UNSPECIFIED
Corporate Authors: ICOMOS; ICOMOS Slovenia
Languages: Slovenian
Keywords: conservation of cultural heritage; Europe; European Union; principles; standards; built heritage; public funding; public awareness; development projects; impact assessment; prevention of risks; environmental aspects; social and economic aspects; protection of cultural heritage; local communities; policies; civil society; stakeholders; private sector; guidance
Subjects: E.CONSERVATION AND RESTORATION > 02. Theory and doctrinal texts
E.CONSERVATION AND RESTORATION > 09. Social and economic aspects of conservation
E.CONSERVATION AND RESTORATION > 11. Legal protection and Administration
K.LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 05. International organizations
K.LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 08. Other
National Committee: Slovenia
ICOMOS Special Collection: European Quality Principles
ICOMOS Special Collection Volume: Slovenian
Number of Pages: 84
ISBN: 978-961-94851-2-5
Depositing User: intern icomos
Date Deposited: 12 Jan 2022 10:45
Last Modified: 21 Feb 2023 16:17
URI: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2556

Actions (login required)

View Item View Item

Metadata

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics

© ICOMOS
https://www.icomos.org/en
documentation(at)icomos.org