Europese kwaliteitsbeginselen voor door de EU gefinancierde interventies in projecten met mogelijke gevolgen voor cultureel erfgoed: beknopte Nederlandse versie, aanbevelingen en selectiecriteria, maart 2024 [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - short Dutch version with recommendations and selection criteria, March 2024]

Dimitrova, Elena, Lavenir, Marie-Laure, McMahon, Paul, Mūrniece, Baiba, Musso, Stefano Francesco, Nagy, Gergely, Rauhut, Christoph, Rourke, Grellan D., Sciacchitano, Erminia and Selfslagh, Bénédicte (2024) Europese kwaliteitsbeginselen voor door de EU gefinancierde interventies in projecten met mogelijke gevolgen voor cultureel erfgoed: beknopte Nederlandse versie, aanbevelingen en selectiecriteria, maart 2024 [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - short Dutch version with recommendations and selection criteria, March 2024]. Manual. ICOMOS International, Paris, 12p. European Quality Principles, Dutch. ISBN 978-2-918086-86-4 (PDF). [Book]

[img]
Preview
PDF
EUQS_abridged_2020_NL_trad_2024.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

Abstract (in English)

This Quality Principles document stems from the work of an expert group assembled by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), under the mandate of the European Commission and in the framework of the European Union (EU) Flagship Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018, “Cherishing heritage: developing quality standards for EU-funded projects that have the potential to impact on cultural heritage”. The main objective of the document is to provide guidance on quality principles for all stakeholders directly or indirectly engaged in EU-funded interventions that could impact on cultural heritage, mainly built heritage and cultural landscapes. Stakeholders cover European institutions, managing authorities, international organisations, civil society and local communities, the private sector, and experts. The document focuses on the core issue of quality, providing a summary of key concepts, international charters, European and international conventions and standards as well as changes in understanding and practice of heritage conservation. Environmental, cultural, social and economic benefits resulting from the application of quality principles are outlined. Given that the recognition of cultural heritage as a common good and responsibility is a precondition of quality, it is proposed to adopt quality measures through raising awareness and by strengthening the implementation of conservation principles and standards at every stage of the cycle, from programming to evaluation. The document recognises the need to develop capacity throughout the wide range of stakeholders involved. Principal areas are noted, related to programming, design, implementation, governance, risk assessment, research, education and training. Key research outcomes and specific recommendations are presented with each topic. The main recommendations can be summarised as shown on the following table. A set of Selection Criteria is proposed at the end of the document, as a tool for decision makers to assess the quality of projects with potential impact on cultural heritage. This revised edition of the Quality Principles document has benefited from additional feedback received from partners and stakeholders, in particular following expert meetings held during the Romanian and German EU Presidencies. ICOMOS hopes that the Quality Principles and Selection Criteria will be used by the EU institutions, Member States and others and is committed to support such efforts.

De in dit document beschreven „Europese kwaliteitsbeginselen voor door de EU gefinancierde interventies in projecten met mogelijke gevolgen voor cultureel erfgoed“, hierna te noemen “kwaliteitsprincipes”, komen voort uit het werk van een deskundigengroep die werd samengesteld door de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), onder het mandaat van de Europese Commissie en in het kader van het vlaggenschipinitiatief van de Europese Unie (EU) van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, “Koesteren van erfgoed: ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor door de EU gefinancierde projecten die een impact kunnen hebben op cultureel erfgoed”. De belangrijkste doelstelling van het document is het geven van richtlijnen over kwaliteitsprincipes voor alle belanghebbenden die direct of indirect betrokken zijn bij door de EU gefinancierde interventies met mogelijke gevolgen op cultureel erfgoed, met name gebouwd erfgoed en cultuurlandschappen. Belanghebbenden zijn onder meer Europese instellingen, beheersinstanties, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en lokale gemeenschappen, de particuliere sector en deskundigen. Het document richt zich op het kernthema kwaliteit en biedt een samenvatting van de belangrijkste concepten, internationale charters, Europese en internationale verdragen en normen, alsmede veranderingen in het begrip en de praktijk van het behoud van erfgoed. De culturele, sociale, economische en milieuvoordelen die voortvloeien uit de toepassing van kwaliteitsprincipes worden in het document geschetst. Aangezien de erkenning van cultureel erfgoed als gemeenschappelijk goed en collectieve verantwoordelijkheid een voorwaarde is voor kwaliteit, wordt voorgesteld om kwaliteitsmaatregelen te nemen door het bewustzijn te vergroten en door de implementatie van beginselen en normen ten aanzien van behoud te versterken in elke fase van de cyclus, van programmering tot en met evaluatie. Het document erkent de noodzaak om capaciteit te ontwikkelen binnen het gehele spectrum aan betrokken stakeholders. De belangrijkste gebieden die gerelateerd zijn aan programmering, ontwerp, implementatie, beheer en bestuur, risicobeoordeling, onderzoek, onderwijs en training worden vermeld. Voor elk onderwerp worden essentiële onderzoeksresultaten en specifieke aanbevelingen gepresenteerd. De belangrijkste aanbevelingen kunnen worden samengevat zoals omschreven in onderstaande tabel. Er wordt tevens een reeks selectiecriteria voorgesteld als instrument voor besluitvormers om de kwaliteit van projecten met mogelijke gevolgen voor cultureel erfgoed te beoordelen. Deze herziene editie van de kwaliteitsprincipes heeft baat gehad bij aanvullende feedback van partners en belanghebbenden, met name na bijeenkomsten van deskundigen tijdens het Roemeense en Duitse EU-voorzitterschap. ICOMOS hoopt dat de kwaliteitsprincipes en selectiecriteria* worden gebruikt door EUinstellingen, lidstaten en anderen, en zal zich inzetten om hun inspanningen te steunen.

Item Type: Book (Manual)
Authors:
Authors
Email
Dimitrova, Elena
UNSPECIFIED
Lavenir, Marie-Laure
UNSPECIFIED
McMahon, Paul
UNSPECIFIED
Mūrniece, Baiba
UNSPECIFIED
Musso, Stefano Francesco
UNSPECIFIED
Nagy, Gergely
UNSPECIFIED
Rauhut, Christoph
UNSPECIFIED
Rourke, Grellan D.
UNSPECIFIED
Sciacchitano, Erminia
UNSPECIFIED
Selfslagh, Bénédicte
UNSPECIFIED
Editors:
Editors
Email
Boes, Cecil
UNSPECIFIED
Buisman, Jurn
UNSPECIFIED
de Groot, Joke
UNSPECIFIED
Draye, Anne Mie
UNSPECIFIED
Kocken, Marc
UNSPECIFIED
Meijer, Gerco
UNSPECIFIED
Stenvers, Bjorn
UNSPECIFIED
Tiemersma, Arne
UNSPECIFIED
van Emstede, Charlotte
c.i.c.vanemstede@tudelft.nl
Westrik, Carol
UNSPECIFIED
Goossens, Ode
UNSPECIFIED
Orient, Mireille
UNSPECIFIED
Robijns, Luc
UNSPECIFIED
Roels, Eva
UNSPECIFIED
Corporate Authors: ICOMOS Netherlands; ICOMOS Vlaanderen-Brussels
Languages: Dutch
Keywords: conservation of cultural heritage; Europe; European Union; principles; standards; built heritage; public funding; public awareness; development projects; impact assessment; prevention of risks; environmental aspects; social and economic aspects; civil society; local communities; private sector; stakeholders; guidance; protection of cultural heritage; policies
Subjects: E. CONSERVATION AND RESTORATION > 02. Theory and doctrinal texts
E. CONSERVATION AND RESTORATION > 09. Social and economic aspects of conservation
E. CONSERVATION AND RESTORATION > 11. Legal protection and Administration
K. LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 05. International organizations
K. LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 08. Other
National Committee: Belgium, Netherlands
ICOMOS Special Collection: European Quality Principles
ICOMOS Special Collection Volume: Dutch
Number of Pages: 12
ISBN: 978-2-918086-86-4 (PDF)
Depositing User: ICOMOS DocCentre
Date Deposited: 30 Apr 2024 09:38
Last Modified: 30 Apr 2024 09:53
URI: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2836

Actions (login required)

View Item View Item

Metadata

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics

© ICOMOS
https://www.icomos.org/en
documentation(at)icomos.org