Browse by National Committee

Group by: Item Type | Authors
Number of items: 31.

Conference or Workshop Item

Stovel, Herb (1991) Improving care of sites after inscription. Memorandum to: World Heritage Committee Fifteenth Session / Pour une meilleure conservation des sites après leur inscription. MEMORANDUM POUR : Le Comité du Patrimoine mondial quinzième session. In: World Heritage Committee 15th Session, 9-13 December 1991, Carthage, Tunisia. [Conference or Workshop Item] (Submitted)

Book Section

(2023) Deklarata e Amsterdamit: miratuar në Kongresin për Trashëgiminë Arkitekturore Evropiane në Amsterdam, 21 - 25 tetor 1975. In: Kora, Sonila, Plyku Demaj, Marcela and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 34-40. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Deklarata e ICOMOS-it në shënimin e 50-vjetorit të Deklaratës universale të të drejtave të njeriut: Stokholm, 11 shtator 1998. In: Kora, Sonila and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 188-191. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Deklarata e Limës mbi menaxhimin e trashëgimisë kulturore në lidhje me riskun nga fatkeqësitë: simpoziumi ndërkombëtar, 3 dhjetor 2010. In: Gjata, Klodjana and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 179-183. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Deklarata e Parisit mbi trashëgiminë si motor zhvillimi: miratuar në Paris, selia e UNESCO-s, e enjte më 1 dhjetor 2011. In: Pojani, Iris and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 149-154. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Deklarata e Tlaxcala-s për rijetëzimin e vendbanimeve të vogla: simpoziumi i 3-të ndër-amerikan mbi konservimin e trashëgimisë ndërtimore (1982), shkruar me 11 janar 2012. In: Pojani, Iris and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 145-148. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Deklarata e Xi’an-it (Sianit) mbi konservimin e mjedisit rrethues të strukturave, siteve dhe zonave të trashëgimisë: miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 15-të e ICOMOS-it në Xi’an (Sian), Kinë, më 21 tetor 2005. In: Gjata, Klodjana and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 83-86. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Dokumenti i Narës mbi autenticitetin: dokumenti u hartua nga 35 pjesëmarrësit në Konferencën e Narës mbi Autenticitetin në lidhje me Konventën e Trashëgimisë Botërore, mbajtur në Nara, Japoni, nga 1-6 nëntor 1993. In: Bejko, Lorenc and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 87-89. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e Burrës: Karta e Australia ICOMOS Inc. për vendet me rëndësi kulturore. In: Bejko, Lorenc and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 41-56. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e ICOMOS-it mbi shtigjet (itineraret) kulturore: përgatitur nga Komiteti Shkencor Ndërkombëtar i Shtigjeve Kulturore (“CIIC”) pranë ICOMOS-it, ratifikuar nga Asambleja e 16-të e Përgjithshme e ICOMOS-it, Québec (Kanada), më 4 tetor 2008. In: Pojani, Iris and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 117-125. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e ICOMOS-it parimet e analizës, konservimit dhe restaurimit të strukturave të trashëgimisë arkitekturore: ratifikuar nga Asambleja e Përgjithshme e 14-të e ICOMOS-it, mbajtur pranë Ujëvarave të Viktorias, Zimbabve, në vitin 2003. In: Gjata, Klodjana and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 67-70. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e ICOMOS-it për interpretimin dhe prezantimin e siteve të trashëgimisë kulturore: përgatitur nën kujdesin e Komitetit Shkencor Ndërkombëtar të ICOMOS-it mbi Interpretimin dhe Prezantimin e Siteve të Trashëgimisë Kulturore. Ratifikuar nga Asambleja e 16-të e Përgjithshme e ICOMOS-it, Québec (Kanada), më 4 tetor 2008. In: Bejko, Lorenc and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 126-131. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e trashëgimisë së ndërtimeve popullore konservimi dhe restaurimi: ratifikuar nga Asambleja e 12-të e Përgjithshme e ICOMOS-it, në Meksikë, tetor 1999. In: Mitrojorgji, Joli and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 64-66. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e turizmit kulturor ndërkombëtar - Menaxhimi i turizmit në vendndodhjet e rëndësishme të trashëgimisë: miratuar nga ICOMOS-i në Asamblenë e 12-të në Meksikë, tetor 1999. In: Agolli, Esmeralda and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 105-110. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta e turizmit kulturor: seminari ndërkombëtar mbi turizmin bashkëkohor dhe humanizmin, Belgjikë, 8 dhe 9 nëntor 1976. In: Agolli, Esmeralda and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 102-104. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta ndërkombëtare e konservimit dhe restaurimit të monumenteve dhe siteve: miratuar në Kongresin e II-të Ndërkombëtar të arkitektëve dhe teknikëve të monumenteve historike, mbledhur në Venecie prej 25-31 maj 1964. In: Riza, Emin and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 80-82. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta për mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë arkeologjike: përgatitur nga Komiteti Ndërkombëtar për Menaxhimin e Trashëgimisë Arkeologjike (ICAHM) dhe miratuar nga Asambleja e 9-të e Përgjithshme në Lozanë, në vitin 1990. In: Bekjo, Lorenc and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 160-164. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta për mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore nënujore: ratifikuar nga Asambleja e 11-të e Përgjithshme e ICOMOS-it në Sofje, Bullgari, tetor 1996. In: Pojani, Iris and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 165-169. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Karta për ruajtjen e qyteteve historike dhe zonave historiko-urbane - Karte e Washingtonit: miratuar nga Ansambleja e Përgjithshme e ICOMOS-it në Uashington, DC, tetor 1987. In: Plyku Demaj, Marcela and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 61-63. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Kopshtet historike - Karte e Firences: miratuar nga ICOMOS-i në dhjetor të vitit 1982. In: Çaushi, Edlira and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 57-60. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Parimet e ICOMOS-it për ruajtjen, konservimin dhe restaurimin e pikturave murale: ratifikuar nga Asambleja e Përgjithshme e 14-të e ICOMOS-it në Victoria Falls, Zimbabve, në vitin 2003. In: Çaushi, Edlira and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 71-75. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Parimet e Valettës për mbrojtjen dhe menaxhimin e qyteteve historike dhe zonave historiko-urbane: miratuar nga Asambleja e 17-të e Përgjithshme e ICOMOS-it më 28 nëntor 2011. In: Mitrojorgji, Joli and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 170-178. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Parimet e përbashkëta ICOMOS-TICCIH për konservimin e siteve, strukturave, zonave dhe peizazheve të trashëgimisë industriale - Parimet e Dublinit: miratuar nga Asambleja e 17-të e Përgjithshme e ICOMOS-it më 28 nëntor 2011. In: Pojani, Iris and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 76-79. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Parimet e regjistrimit të monumenteve, ansambleve të ndërtesave dhe siteve: ratifikuar nga Asambleja e 11-të e Përgjithshme e ICOMOS-it në Sofje, tetor 1996. In: Mitrojorgji, Joli and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 132-139. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Parimet për konservimin e trashëgimisë së ndërtuar me lëndë drusore: miratuar nga ICOMOS-i në Asamblenë e 19-të të përgjithshme në Nju Delhi, Indi, më 15 dhjetor 2017. In: Gjata, Klodjana and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 111-116. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Rekomandime mbi peizazhin historiko-urban: Paris, 10 nëntor 2011. In: Agolli, Esmeralda and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 90-97. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Rezolutat e simpoziumit ndërkombëtar për konservimin e qytezave historike: Asambleja e 4-t e Përgjithshme e ICOMOS-it (1975). In: Kora, Sonila and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 142-144. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Rezolutë e simpoziumit mbi përfshirjen e arkitekturës bashkëkohore brenda zonave të asambleve të ndërtesave historike: Asambleja e 3-të e Përgjithshme e ICOMOS-it (1972), shkruar më 11 janar 2012. In: Mitrojorgji, Joli and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 140-141. ISBN 9789928801081 [Book Section]

(2023) Udhëzues për edukimin dhe formimin profesional në konservimin e monumenteve, ansambleve dhe siteve: Asambleja e Përgjithshme e Këshillit Ndërkombëtar të Monumenteve dhe Siteve, ICOMOS, mbledhja në Kolombo, Sri Lankë, në seancën e saj të dhjetë nga 30 korriku e deri më 7 gusht, 1993. In: Bejko, Lorenc and Abazi, Boiken, (eds.) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, pp. 188-191. ISBN 9789928801081 [Book Section]

Book

(2021) ICOMOS Europe Initiative: Sharing experience on transnational serial nominations in Europe. Project Report. ICOMOS 176p. ISBN 978-2-918086-43-7. [Book]

(2023) Trashëgimia kulturore në fokus: botimi i teksteve burimore mbi praktikat e ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore në gjuhën shqipe. Other. Cultural Heritage without Borders Albania & ICOMOS Albania, Tirana, Albania, 193p. ISBN 9789928801081. [Book]

This list was generated on Thu Jun 13 12:56:28 2024 UTC.
© ICOMOS
https://www.icomos.org/en
documentation(at)icomos.org